ÅTervärvning
För stöd i arbetet med att återvärva medlemmar finns förbundsombudsmannen Flaktrim Hani tillgänglig. Kontakta honom via Flaktrim.hani@ungaornar.se eller 070-623 10 35.
 
 
 
 
 
 
Instagram
Facebook
Twitter
Youtube
LinkedIn

 
 

Läs mer om Unga Örnars hantering av dina personuppgifter här!