Hej Örnar, 
 
Sakta men säkert tar vi oss mot varmare tider och längre dagar. Nu har även pandemins hårda grepp på samhället börjat att lätta och så har även restriktionerna. Fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, ta hand om er och om varandra.
 
De kommande månader(na) arbetar kansliet i full fart med distriktens avstämningar, återvärvning, kongress och planeringen inför LÖrN. Under mars till maj kommer det att genomföras distriktsbesök och det är även startskottet för en skolturné där vi kommer att undersöka barn och ungas viktigaste valfråga, värva medlemmar och informera om vår verksamhet. Nedan hittar du nödvändig information för hur du går tillväga om du vill planera skolturnén tillsammans med förbundet. Flaktrim som är förbundsombudsman med ansvar för nationell organisering kommer även att ta direkt kontakt kommer med samtliga distrikt, håll utkik i mejlen. 
 
Vi har de kommande månader(na) fram till 31 mars även ett återvärvningsmål på 75% av medlemmarna från föregående år. Nedan hittar du tips på hur du kan värva medlemmar utöver den ordinarie verksamheten som lockar tusentals deltagare. 
 
Önskemål har tidigare kommit från distrikt om en tydligare bild av vilka som jobbar på förbundsexpeditionen och vad personalen ansvarar för. Nedan kan du läsa mer om personalen som jobbar på kansliet.
 
Ta väl hand om er! 
 
Varmaste hälsningar 
Flaktrim Hani, Förbundsombudsman 
Unga Örnar
 
 
Värvningstips
 
Bekräftelselistor: 
 • Skriv ut medlemslista med alla medlemmar från 2021.
  • Be alla som vill förnya sitt medlemskap för 2022 genom att sätta en bock för sitt namn.
  • Förnya medlemskapet för de som har bockat för sitt namn.
 • Anordna träffar med styrelsen och ledare där ni ringer medlemmar från 2021 för att förnya deras medlemskap.
 • Låt medlemmar ringa “gamla” medlemmar för att förnya medlemskap och erbjud mat/fika eller pris.
Anställa värvare: 
 • Anställ personal som enbart fokuserar på att värva nya medlemmar genom skolbesök, fler aktiviteter eller kampanjer.
  • Anställningen kan exempelvis vara 25 procent under 5 månader eller timanställning.
 • Kontakta Flaktrim Hani om ni behöver hjälp eller stöd.
Match/Event/aktivitet:
 • Ring/mejla lokala sportlag/evengemang och fråga om möjlighet att ta med medlemmar till en match/event till reducerad pris eller kostnadsfritt.
 • Anordna aktiviteter för endast medlemmar.
 • Anordna aktiviteter för medlemmar där distriktet/avdelningen står för kostnaderna.
 • Bjud in “gamla” och nya medlemmar till bakkväll eller pizzakväll i samband med en planering.
Tävling med pris:
 • Värva en vän och få möjlighet att vinna exempelvis biobiljetter, presentkort på lekland eller bounce med mera.
 
Skolturné
Nedan hittar du nedladdningsbara filer. Du hittar mer information om skolturnén, ett färdigt register med kontaktuppgifter till skolor i samtliga distrikt och ett brev som du kan skicka med i kontakt med skolan. För att boka in distriktsbesök kommer förbundsombudsmannen Flaktrim att kontakta varje distrikt enskilt. Om ni har frågor eller funderingar kring skolturnén hör av er till flaktrim.hani@ungaornar.se
 
Årsmöte
Under februari, mars och april är det även dags för årsmöten för samtliga avdelningar, kretsar och distrikt. 
 • Avdelningar ska ha haft sitt årsmöte senast den 28 februari.
  • Kallelse samt dagordning ska skickas ut till avdel-ningens samtliga röstberättigade medlemmar samt de som varit medlemmar till och med den 31 december föregående år. Detta ska ske senast två (2) veckor före dagen för årsmötet.
 • Kretsar ska ha haft sitt årsmöte senast 31 mars.
  • Inför årsmötet ska av kretsstyrelsen en kallelse skriftligen skickas ut till avdelningarna senast fyra (4) veckor före årsmötets öppnande. 
 • Distrikt ska ha haft sitt årsmöte senast 30 april
  • Inför årsmötet ska distriktsstyrelsen skicka en kallelse till avdelningarna senast sex (6) veckor före årsmötets öppnande. 
 
Kongress
Under föregående vecka gick information om kongressen 2022 ut till samtliga distriktsstyrelser. Om du inte har fått kongressinfo del 1 hör av dig till Cajsa Mosbakk som är vår kongressgeneral. Du når Cajsa på Cajsa.mosbakk@ungaornar.se
 
 • På avdelningars årsmöte ska det nomineras ombud som sedan skickas vidare till distriktet som vid sitt årsmöte fastställer ombuden.
 • Om motioner behandlas på avdelningens årsmöte ska årsmötet lämna yttranden till motionen. Efter att avdelningens årsmöte lämnat sitt yttrande ska dessa motioner skickas vidare till distriktets årsmöte där de ska behandlas av distriktet.
 • Vid avdelningens årsmöte kan avdelningen även nominera till förbundsstyrelsen. Dessa skickas direkt till valberedningen via nominering@ungaornar.se
 
På hemsidan som du kommer till via länken nedan hittar du mer information om kongressen och hur du skriver en motion. 
 
 
Information om kansliet
 
 
 
Instagram
Facebook
Twitter
Youtube
LinkedIn

 
 

Läs mer om Unga Örnars hantering av dina personuppgifter här!