Image item
 
Image item
 
Image item
NA's utsendte, Atle Bakken, her med Ed Sheeran Ibiza for noen år siden, hvor Atle på sine knær ba Ed om å søke medlemskap. Sheeran har ennå ikke bestemt  seg, men vi gratulerer han uansett  med en nyfødt datter.
 
Image item
 
Vi er i en heldig posisjon i NA nå, hvor alle i styret bidrar på hvert sitt felt – også flere. På positivt vis. “We are in a good place”, og det ønsker vi å bygge videre på i tida som kommer. Det kan det komme mye godt ut av.
 
Vi vet at det finnes mye positiv kraft i norske artister – vi vil ha dere alle sammen med på veien videre. Ikke minst gjelder det våre kvinnelige artister. Det er mange svært dyktige kvinnelige artister i Norge i dag, og skal vi få vektlagt både rettigheter og grunnleggende likestilling hele veien inn, vil og må vi helt klart se mange av dere som aktive elementer i NA.
 
Det arbeidet NA er en del av blir ikke noe mindre viktig i tida som kommer, om noe, så vil alt som har med innkreving av vederlag bli mer utfordrende. Det er fortsatt mye  som spiser av det som burde tilfalle artistene. Vi må være våkne, og på ballen hele tida, skal vi være i stand til å sikre dette. Det vil vi jo.
 
Skal NA bli ennå mer representative så må vi fortsette  å skape litt mer bredde i driften av organisasjonen. Det er viktig, om man skal ha den minste mulighet til å fungere på best mulig vis. Det  er et trist faktum at det fortsatt er en solid overvekt av menn som jobber i denne bransjen. Også når det kommer til styret i NA. Det jobber vi med.  Skal man få en bedre vekt når det gjelder alt dette, må vi få flere kvinner i aktivitet -med NA. 
Vi vet at dere finnes der ute, og vi vet også at dere er utmerkede – hvis ikke de beste til å representere.
 
Etter en periode med Ida Maria (Børli Sivertsen fra Nesna) har vi nå med Rosemary Buck (California/Hawai) i styret som nestleder, og hun er  ‘an extraordinary Afro-Polynesian-American woman’ en erfaren, kraftfull ressurs.
 
Vi kommer til å bringe inn en del saker i nyhetsbrevene som vil adressere dette på ulike måter – med håp om at vi kan være med på å inspirere til innsats.
 
Alt i et forsøk på å gjøre NA både bedre og langt viktigere. Til fordel for medlemmene – og musikk-Norge!
 
Trond Braaten.
 
 
 
Er du ikke medlem, har vært medlem og vil bli medlem
 
Image item
 
Image item
NA medlem komponist/sanger Astrid Tveitan presenterte vi tidligere i vår Facebook serie 'NA Members’.  Vi syntes likevel hun fortjente en plass i dette nyhetsbrevet. Det er jo slettes ikke alle våre medlemmer som leser alt vi publiserer på Facebook, Instagram eller/og vår hjemmeside.
 
...Selv om pagen har opptil 50.000 lesere i måneden. Der har vi postet daglig de 5 siste årene. Men litt mindre under og etter Covid.  
 
Hvis dere vil anbefale et NA medlem som vi presenterer på våre media, bare ta kontakt. NA er i løpende kontakt med internasjonale showbiz firmaer, spesielt på usa's vestkyst. 
 
Les mer om Astrid her
 
 
Image item
NA-TV  Vi er igang med vår video-drevne podcast. Serien vil være unik og ganske ulik de andre variantene som man kan finne  der ute 'på eteren'.
Vi sier ikke mer foreløbig, annet enn at vi er 'very thrilled, humble and exited'  'More news to follow'......
 
Bilde: Atle Bakken i samtale med Hit-prodsent og DJ Paul Wooldford
 
 
Image item
 
Image item
 
Image item
 
Image item
 
Image item
 
Image item
Men for de som har sittet på gjerdet:
Image item
 
 
 
 
Image item
 
 
 

Følg oss på Web - Facebook - Instagram
 
 
Facebook
Instagram
 
Image item