Hälsningar från 
Tomas Aronson Ylipää
 
Hej örnar, 
 
Tomas Aronson Ylipää här och jag är nytillträdd förbundssekreterare. Det är med glädje som jag tar mig an uppdraget att arbeta i världens bästa organisation. Min resa inom Unga Örnar började väldigt tidigt i min barndom. Sedan dess har jag gått örnvägen från medlem till ledare, fick hålla i ett kollo som förtroendevald i Luleå avdelningen, därefter fick jag förtroendet att sitta i förbundsstyrelsen och nu senast som vice förbundsordförande. Nu ser jag framemot att åka ut i landet och besöka dig och er verksamhet i rollen som förbundssekreterare.
 
Nu riktar vi blickarna framåt, på kongressen antogs nya styrdokument med nya mål för
organisationen som vi nu denna kongressperiod ska jobba med. Tillsammans med dig kommer vi att driva organisationen framåt, för framtiden är vår!
 
Nu i höst är det flera avdelningar som drar igång verksamheten och distrikten sätter fokus på
utbildningar. Från förbundets håll har planerna för den första fysiska DODOn efter tre pandemiår påbörjats. Konferensen som kommer att samla aktiva från distrikten från hela landet kommer att gå under temat “Framtidsdrömmen”. Mer om det kan du läsa nedan. Utöver konferensen kommer vi under hösten att lägga fokus på att kartlägga avdelningarnas status. Det gör vi för att vi årligen tappar medlemmar till inaktiva avdelningar som vi inte kan räkna med i rapporteringen till MUCF. I det arbetet kommer distriktsstyrelsen att ha en viktig roll. Hoppas att ni kan hjälpa oss med det!
 
Under det gångna året har flera distrikt och avdelningar påpekat medlemsregistrets buggar och de upplevda problemen. Förra förbundsstyrelsen undersökte frågan och beslutade därför att ge kansliet i uppdrag att hitta ett nytt mer passande system för vår organisation. Det har landat i att vi under hösten kommer att byta medlemsregister. Läs mer om det nya medlemsregistrets
funktioner nedan.
 
Jag ser framemot att fortsätta arbeta tillsammans med er för att bygga organisationen starkare. Vi ser en uppåtgående trend för vår verksamhet, vi växer och det gör vi tillsammans. Tack för all tid din tid, engagemang och styrka!
 
Höstliga hälsningar
Tomas Aronson Ylipää
Förbundssekreterare
 
 
 
DODO - 2022
Syftet med DODO är att stärka våra ledare och/eller förtroendevalda i deras ledarskap, ge dem praktiska verktyg för att utveckla verksamheten på distriktsnivå och öka den nationella samhörigheten. Detta genom olika workshops, föreläsningar och framtidsvisioner.
 
Vilka kan delta: 
Distriktsaktiva ledare eller förtroendevalda. OBS! Distriktsstyrelsen beslutar om vilka som ska delta på DODO.
 
Hur många kan delta per distrikt?
MAX 2 personer per distrikt. 
 
Viktig information: 
Datum: 18-20 November 2022                
Tid: Drop-in 10-15 på fredagen, konferensen startar 15:00. 
Plats: Viskadalens folkhögskola, Sälgered, 515 93 Seglora
Anmälan: Görs senast 30 oktober via länken nedan.
 
GRUNDÖRNEN
Hälsning från studieombudsman Annie: Ge dina synpunkter på Grundörn!
 
Just nu uppdaterar vi Grundörnsmaterialet. Grundörn är Unga Örnars grundläggande medlemsutbildning, som ska hållas i distrikten. Där går man igenom Unga Örnars historia, vad vi gör och vad vi står för.  En utbildning för att lära känna Unga Örnar bättre, helt enkelt!
 
Nytt medlemsregister
Det nya medlemsregistret är just anpassad för organisationer likt Unga Örnar. Självklart har den samma funktioner som vår befintliga system men det tillkommer även flera nya. Här är ett axplock av de nya funktionerna som tillkommer: 
 • Förenklad medlemsregistrering
 • Importering av flera medlemmar samtidigt via exempelvis excel
 • Automatiska förslag på närmsta avdelning
 • Inhämta uppgifter automatiskt vid medlemsregistrering
 • Skapa evenemang och skicka ut till medlemmar
 • E-biljetter till evenemang
 • Incheckningssystem vid evenemang med anmälan
 • Styrelse och revisor status
 • Utskickstöd för revisor vid automatiserade stickprovskontroller
 • Lokala avdelningar kan söka bidrag av förbundet (Ex. sommarfonden)
 • Automatiskt skicka ut sms och mejl till medlemmar i din avdelning eller distrikt
 
Avdelningars status
Vi på förbundet har nu gjort en sammanställning kring avdelningars status. Där vi kollat om avdelningen skickat in verksamhetsredovisning och om den är berättigad för stöd från MUCF. För att vara berättigad för stöd måste avdelningen ha minst 60 procent av medlemmarna i åldern 6-25 år.
 
Om en av dessa inte uppfylls är avdelningen inte godkänt.
 
Det är en del avdelningar som inte skickat in verksamhetsredovisning för 2021 och det innebär att dessa avdelningar inte är stödberättigade. Samtliga medlemmar som finns i icke godkända avdelningar går därför miste i medlemsräkningen och det innebär att förbundet, distrikten och avdelningar missar ekonomiskt stöd.
 
För att vi ska kunna rikta rätt stöd till distrikten och avdelningarna behöver vi kartlägga hur statusen ser ut i avdelningar. De avdelningar som inte har verksamhet kommer att läggas ner. Därför behöver vi att verksamma avdelningarna fyller i följande formulär senast 30 okt.
 
Samtliga avdelningar som inte fyller i formuläret kommer därefter att skickas till distriktsstyrelsen för avveckling. 
 
 
 
 
Instagram
Facebook
Twitter
Youtube
LinkedIn

 
 

Läs mer om Unga Örnars hantering av dina personuppgifter här!