Image item
 
Image item
 
 
 
Er du ikke medlem, har vært medlem og vil bli medlem
 
Image item
 
 
Om Atle Bakken, Mathias Eick og gamle slektslinjer
Image item
I den relativt ferske serien “Kjente musikere med en viss tilknytning til Tolga” kan Tolga-magasinet Hattil i dag by på Atle Bakken og Mathias Eick, begge norske musikere og utøvere på høyt plan med en både stor nasjonal og internasjonal agenda. Det var Knut Reiersrud som tipset Hattils' Hans Fredrik Jacobsen om at Bakken hadde slekt i Nord-Østerdalen, og Mathias har Hans Fredrik snakket med om det samme da de satt i stipendkomité sammen for noen år siden.
 
 
Av Hans Fredrik Jacobsen
 
 
Benum-NA  Xmas Giveaway
Image item
Benum, en av Norges største og viktigste utstyrsimportør i Scandinavia, har sammen med NA blitt enige om et samarbeid i tiden som kommer som vil gagne medlemmene. 
 
Som en forsmak på hva som er i vente gir Benum og NA bort en flunkende ny Universal Audio Volt 476 P audio interface.
 
Les mer her
 
 
 
 
Image item
 
Kunne du tenke tenke deg å ‘snug up’ foran peisen medan god bok i juleferien, er interessert i kunst og kunstnernes kår, og på toppen ønsker å gi deg selv en julegave - gratis - ja da er du inne på rett vei her.
 
Boken forteller om tidligere kunststudenters barndom, oppvekst og ungdomstid, utdanningsløp, yrkesetablering og videre yrkesliv. Hvilke valg har de tatt i ulike faser av livet og karrieren, og hvor har disse valgene ført dem? Hva har de lykkes med, og hvilke hindringer og utfordringer har de støtt på underveis.
 
Boka kan lastes ned gratis her 
 
Få mer informasjon om boka her
 
 
 
 
Image item
 
For de som har sittet på gjerdet:
Image item
 
Medlems affidavits
 
 
Image item
Følg oss på Web - Facebook - Instagram
Facebook
Instagram
 
Image item