Nieuwsbrief september 2023
 
Beste First name / transitieversneller,
 
Het zal je vast niet ontgaan zijn: Earth Overshoot Day. We benadrukken het nog maar eens, want de dag waarop we hebben verbruikt wat de aarde in een jaar kan genereren was al op 2 augustus. Dit laat zien hoe hard het nodig is om de landbouw- en voedseltransitie te versnellen. Daar zet de Transitiecoalitie Voedsel (TcV) zich iedere dag voor in. In deze nieuwsbrief hebben we de laatste updates voor je op een rijtje gezet. Zo roept Willem Lageweg in zijn column boeren en hun organisaties op om nu in gesprek te gaan over krachtenbundeling en nieuw leiderschap in de agrarische sector. Hét moment gezien de verkiezingen en een nieuw kabinet op komst. 

Mocht je onze TcV Changemakersdag op 21 september die we samen met Nyenrode Business Universiteit en Koppert Cress organiseren nog niet in je agenda hebben staan, dan is dit een goed moment daarvoor. Vanuit de belevingslocatie van Koppert Cress in Monster, waar plantaardig, duurzaam en gezond centraal staan, kun je een prikkelende dag verwachten met nieuwe inzichten omtrent onze speerpuntthema’s: eiwittransitie, duurzame landbouw, gezonde bodem, gezonde voeding/voedselomgeving en belonen & beprijzen (voorheen true cost / true price). Meer informatie hierover vind je in deze nieuwsbrief. 

Veel leesplezier!
Hartelijke groeten, kernteam Transitiecoalitie Voedsel
 

 
Kom naar de TcV en Nyenrode Changemakersdag Landbouw & Voedsel

Op donderdag 21 september vindt de TcV Changemakersdag plaats bij Koppert Cress in Monster. Deze dag staat in het teken van handelingsperspectief van alle changemakers in de landbouw- en voedselsector.
 
Ben jij zo’n changemaker en wil je graag met anderen spreken over wat jou drijft en hoe je verder komt in jouw eigen transitie? Onder leiding van Nyenrode Business Universiteit en TcV ga je in gesprek met gelijkgestemden over transitie roadmaps en handelingsperspectieven op deelterreinen van de landbouw- en voedseltransitie. Meld je aan om je te laten inspireren door een flinke portie kennis, inspiratie en nieuwe contacten.
Hoog tijd voor nieuw agrarisch leiderschap
 
Nu is het moment voor agrariërs die vooruit willen en gebiedsgericht willen werken, om krachten te bundelen en door te pakken. Toekomstgerichte agrarische ondernemers moeten kunnen meepraten als er straks een nieuw parlement komt. Het is hoog tijd voor nieuw leiderschap, stelt Willem Lageweg in zijn column die onlangs op Boerderij.nl en in Food+Agribusiness is gepubliceerd. 
 
Nu een Landbouwakkoord is mislukt en het kabinet is gevallen, dreigt voor zowel de agrarische sector als de natuur een impasse. Oude krachten, zoals een gegijzeld LTO Nederland en een verdeeld kabinet, bleken niet in staat te doen wat goed is voor boer, burger en milieu.
Hoog tijd voor nieuw leiderschap en nieuwe vormen van krachtenbundeling. 

 
Kom je langs bij restaurant Straks?

In een menukaart van het restaurant ‘Straks’ heeft TcV op een speelse manier de ingrediënten samengevat voor landbouw en voedsel in 2040. De ingrediënten zijn gebaseerd op de inzichten van zo’n 20 personen van binnen en buiten de wereld van landbouw en voedsel. In de artikelenserie ‘woordvoerders van de toekomst’ geven zij hun visie op de veranderingen en de kansen voor zowel boeren als andere betrokkenen bij de landbouw- en voedselketen. 

De menukaart en het restaurant Straks beschrijven - in de vorm van gerechten – verschillende oplossingen voor de overgang naar een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem. Het project is uitgevoerd door TcV, in samenwerking met MaatschapWij en Jeen Akkerman. Een groot aantal interviews is ook gepubliceerd op het platform Food+Agribusiness met als doel hiermee ondernemende boeren te inspireren.
“Als het ons lukt om liefde en woede bij elkaar te brengen, ontstaat er echte veranderkracht”.

Een verbinder zijn tussen het nieuwe en het bestaande. Dat is wat Willem Lageweg beoogt met TcV. "Het kan een lang en taai proces zijn voordat de veranderingen erdoor komen. Maar het belangrijkste is, en dat heb ik geleerd van Jane Goodall: je moet de hoop levend houden. Anders krijgen cynisme en fatalisme de overhand."

Lees dit prachtige stuk van Willem Lageweg op ‘We Are The ReGeneration’ over wat de transitie naar duurzame landbouw ons tot nu toe heeft gebracht. En vooral ook, wat zijn de perspectieven voor boeren, hoe ver zijn boeren al gekomen met het vinden van hun eigen weg naar meer duurzame landbouwvormen?
 
 

 
Gezondheid op het menu van het Plant The Future Diner 

TcV organiseert dit jaar de derde editie van het Plant The Future Diner. Het diner vindt plaats op donderdag 12 oktober in Den Haag. Tafelhosts leiden gesprekken met o.a. CEO’s en bestuurders over de verschillende aspecten en rollen bij de eiwittransitie. Gezondheid is hierbij het hoofdthema. Centrale vraag: hoe kunnen politiek, bedrijfsleven, overheid en andere stakeholders bijdragen aan Plantaardig het Nieuwe Normaal, maar dan wel gezond! 

Vragen over het Plant The Future Diner? Neem dan contact op met Jeroen Peters, Eventmanager, via: jeroen@transitiecoalitievoedsel.nl of 06-23252395.
Overheid heeft cruciale rol in vermindering vlees- en zuivelconsumptie
 
De overheid doet veel te weinig om de consumptie van vlees en zuivel terug te dringen. Onderzoek van strategisch consultancybureau NewForesight toont aan dat het voedselbeleid van marktpartijen en overheid voornamelijk is gericht op de toename van plantaardige consumptie. Er is nauwelijks aandacht voor de vermindering van dierlijke producten zoals vlees, vis en zuivel. De gestelde doelen voor een meer plantaardig voedselpatroon vragen om meer daadkracht van de overheid.

 
Terugblik TcV ledendag 4 juli
Eiwittransitie: gezond, genuanceerd, geregisseerd? 
 
Image item

Voor de eiwittransitie is de fase van agenderen voorbij en is het tijd om te nuanceren. Hoe geven we de noodzakelijke eiwittransitie vorm met gezondheid als uitgangspunt, zónder te polariseren? Te vaak wordt deze doelstelling geassocieerd met de boodschap 'geen vlees' of het 'veganiseren' van de samenleving. Dat is echter niet de boodschap, maar met welk toegankelijk verhaal land je wel bij consumenten, boeren en andere relevante stake- en steakholders? En hoe zorgen we ervoor dat meer plantaardig en minder dierlijk het nieuwe én gezonde normaal wordt? Tijdens de TcV-ledendag die op 4 juli bij The Farm Kitchen plaatsvond, ontstonden hierover interessante discussies.
 
 

 
Transitiecoalitie Voedsel (TcV) is een coalitie van Nederlandse koplopers in de wereld van landbouw, voedsel, natuur en gezondheid. Door krachten te bundelen werken we aan een toekomstigbestendig landbouw- en voedselsysteem. TcV wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van Stichting DOEN. 
LinkedIn
Twitter