Image item
 

Transitiecoalitie Voedsel en Louis Bolk Instituut presenteren het Webinar: 
Actieagenda Boer, Bodem, Gezondheid 2.0

Op dinsdag 12 december organiseren Transitiecoalitie Voedsel en Louis Bolk Instituut het webinar Actieagenda Boer, Bodem, Gezondheid 2.0. Op basis van het recent afgeronde vervolgonderzoek (nog niet openbaar) presenteren TcV en LBI met de 2.0 Actieagenda hun visie op de toekomst van de gezonde landbouwbodem in Nederland.
 
Iris Flamand, hoofdonderzoeker op dit project presenteert de nieuwe onderzoekslijnen. Ook zal zij samen met Mirjam Bus (akkerbouwer, projectmedewerker) naar voren brengen hoe wij de kansen van agrariërs die bezig zijn met een gezonde bodem kunnen vergroten en wat er nodig is om wensen en belemmeringen weg te halen. Collega Peter Keijzer van Louis Bolk Instituut vertelt in het kort wat de maatschappij kan met de definitie van een gezonde landbouwbodem en een gezond product, maar interessanter nog welke ideeën in de actieagenda komen te staan betreft de gezondheid van bodem en product. Zsuzsan Proos, programma manager gezonde bodem vanuit Transitiecoalitie Voedsel vertelt in welke transitiefase de oplossingen om te werken aan een gezonde bodem en een gezond product zich bevinden en wat dat betekent voor een boodschap naar de burger, overheid en het bedrijfsleven.

Praktische informatie
 
Wanneer: dinsdag 12 december | 9.00 – 9.45 uur
Schuif je aan? Je kan je aanmelden via onderstaande link:
Heb je vragen over het webinar?
Hopelijk tot dinsdag de 12e! Hartelijke groeten,
Kernteam Transitiecoalitie Voedsel

LinkedIn
Twitter