Nieuwsbrief maart 2024
 
Beste First name / transitieversneller,
 
Het bruist van de vernieuwing bij de Transitiecoalitie Voedsel. We pakken nieuwe beleidsthema’s op, organiseren spannende bijeenkomsten, geven gevraagd en ongevraagd stevige adviezen en betrekken nieuwe mensen bij onze beweging. Momenteel zoeken we zelfs drie nieuwe collega's die het programma Eiwittransitie en Voedselomgeving komen versterken. Het lijkt een beetje op de vroege lente, die we ook dit jaar meemaken. Niet alleen de traditionele krokussen en sneeuwklokjes laten zich al zien, allerlei planten en dieren zijn vroeger dan normaal actief. Het is ook lente bij de Transitiecoalitie Voedsel - het begin van transities voor een betere wereld. 

Veel leesplezier!
Hartelijke groeten, kernteam Transitiecoalitie Voedsel
 

 
Welk Kabinet er ook komt: integraal landbouw- en voedselbeleid noodzaak 

“Stimuleer duurzaam boeren, gezond eten en eerlijk afrekenen”. Dat is de kern van de aanbevelingen die TcV opstelde voor het nieuwe kabinet in wording. Onze aanbevelingen bespreken we dezer dagen met de landbouwwoordvoerders van de verschillende politieke partijen. Naast de drie genoemde uitgangspunten staan er vijf voorstellen voor concrete maatregelen in onze oproep. 
Bodem en water sturend 

Het principe ‘Bodem en water sturend’ kan voor een succesvolle gebiedsgerichte aanpak zorgen. Daarom lanceerde TcV in februari een webpagina over dit thema. Hier publiceren we columns die uitdagen en vragen oproepen over ‘Bodem en water sturend’. Graag vragen we ook jouw mening over welke aspecten het meeste perspectief bieden en als eerste dienen te worden geadresseerd. Je helpt ons bijvoorbeeld al door de vragenlijst op de webpagina in te vullen. Dit kost je hooguit enkele minuten. Doe je mee?
 
 

 
Samen veranderen 
Transitie doet pijn. Dat bleek tijdens het evenement ‘Samen veranderen’, dat Wageningen Economic research op 29 november jl. organiseerde samen met TcV en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK). Deelnemers deelden elkaars ervaringen, zoals de pijn van gangbare boeren, van boeren die net de omslag hebben gemaakt, van projectleiders en van onderzoekers. Iedereen ervaart transitie-pijn - en gelukkig ook plezier -  op zijn eigen manier. 
Film: Koplopers in de schijnwerpers

In februari ging de film ‘De Queeste’ in première. Hierin komen drie boeren aan het woord die vertellen over hun passie, over hun duurzame manier van boeren en over de obstakels die zij moeten overwinnen. Daarover gaan ze in gesprek met experts zoals professor Imke de Boer, transitiedeskundige Derk Loorbach en oud-minister van LNV Cees Veerman. Van harte aanbevolen. 
 

Handvest Gezonde Voedseltransitie 
TcV werkt samen met WWF-NL aan het Handvest Gezonde Voedseltransitie. Dit document biedt inspiratie en handvatten voor organisaties die stappen willen zetten in de transitie naar gezondere voeding. Het idee voor het handvest ontstond tijdens een sessie in juni 2023 met ongeveer 20 partijen uit de gezondheidssector. Inmiddels hebben TcV en WWF-NL een eerste opzet gemaakt. We verwachten het definitieve handvest - na toetsing aan de betrokken partijen - binnenkort te publiceren.
 
Presentatie volledige ‘value case’ eiwittransitie in maart

Tijdens het Eiwittransitie congres op 14 maart van Food & Agribusiness, zal de economische impact van de eiwittransitie worden gepresenteerd. Met deze resultaten in de vorm van de Eiwittransitiekaart NL, die is ontwikkeld door TcV en Foodvalley NL, is de volledige value case rondom de eiwittransitie in kaart gebracht.

Lees meer over de value case door op onderstaande link te klikken.

De juiste prijzen van boer tot bord 
In ons voedselsysteem wentelen we zogenoemde ‘verborgen kosten’ af op de belastingbetaler, op minder rijke landen, op de natuur en op toekomstige generaties. Om dat te voorkomen zijn maatregelen nodig op drie niveaus:
  • macro-economisch: in de vorm van maatschappelijke kosten-batenanalyses en financiële/fiscale prikkels;
  • meso-niveau: toegepast op specifieke sectoren, ketens en gebieden;
  • micro-niveau: in de vorm van eerlijke beprijzing per product ('true pricing’).
Naast verborgen kosten zijn er ook verborgen waarden in de landbouw- en voedselketens, die juist beter moeten worden beloond. Over deze aspecten schreven de TcV en TAPP coalitie een bijdrage voor de FAO Call SOFA 2024. 
 
Porticus blijft TcV steunen

Een belangrijke partner van de Transitiecoalitie Voedsel is Porticus. Al eerder heeft Porticus ons werk gesteund en in februari is er opnieuw een overeenkomst gesloten waarmee ze ons werk de komende jaren steunen. 

Onze activiteiten op het gebied van Belonen en Beprijzen krijgt hiermee een belangrijke impuls. Aangezien een groot deel van het landbouwbeleid, en daarmee samenhangende subsidies uit Europa komt, zullen Europese samenwerkingen een belangrijk element worden waar wij ons op gaan richten. 

Wij zijn Porticus heel dankbaar voor hun steun.  

Save the date | TcV ledendag
 
Image item
 
Op maandag 22 april is het ‘World Earth Day’. De dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor de gezondheid van onze planeet. Niet voor niets organiseert de Transitiecoalitie Voedsel samen met kennispartner Louis Bolk Instituut ‘De dag van de Aarde’. Deze dag staat in het teken van de omslagpunten naar een duurzaam landbouw- en voedselsysteem. 

   Vanuit de prachtige locatie De Bronlaak in Oploo, waar welzijn, natuur, samenleven en werken centraal staan, kun je een prikkelende dag verwachten. Per thema bekijken we de belangrijke omslagpunten:

- Eiwittransitie: waar blijft de focus op minder dierlijk eiwit? 
- Gezond en vitaal eten voor iedereen: hoe groot is de maatschappelijke kloof en wat kunnen wij doen om die te dichten?
- One health: wat zijn de kansen voor het one health principe als uitgangspunt voor een gezond en duurzaam leven?

Ben jij benieuwd welke omslagpunten in 2024 een grote rol gaan spelen? Zet 22 april van 13.30 tot 17.30 uur alvast in je agenda voor een flinke portie kennis, inspiratie en nieuwe contacten!
 

TcV heet welkom:
 
Programma manager Landbouw Hanna Hendrikx 
In januari is Hannah Hendrikx bij Transitiecoalitie Voedsel gestart als programma manager Landbouw. Na zich jarenlang hard gemaakt te hebben voor kansengelijkheid, besloot ze haar talenten en ervaringen in te zetten voor de landbouwtransitie. Het zaadje werd  geplant toen Hannah met haar gezin lid werd  van een Herenboeren-coöperatie. Als grootste uitdaging voor de komende jaren ziet ze boeren meekrijgen in de overstap naar extensieve landbouw. Hannah kan zich goed vinden in de rol die Transitiecoalitie Voedsel pakt als "betrokken uitdager" in deze transitie. Kennismaken? 
Stuur een mail naar hannah@transitiecoalitievoedsel.nl
Programma manager Belonen & Beprijzen Maritha Werther

In februari is Maritha Werther begonnen als programma manager Belonen & Beprijzen bij de Transitiecoalitie Voedsel. Sinds september werkte ze al mee op dit thema. 

Maritha heeft een achtergrond in de financiële en maatschappelijke sector en richt zich sinds 2022 op de voedseltransitie. Volgens haar is het een belangrijke transitie, die raakt aan allerlei belangrijke thema’s als klimaat, natuur en gezondheid. Maritha zet hiervoor graag haar kennis en ervaring met passie in. 

Kennismaken? Stuur een mail naar maritha@transitiecoalitievoedsel.nl
 

 
Stagiair Eiwittransitie Maud Vegelin 
Maud Vegelin is de nieuwe stagiair in het team Eiwittransitie & Voedselomgeving. Ze noemt haar stage zelf  “de kers op de taart van mijn MSc Voeding en Gezondheid aan de Wageningen Universiteit”. In haar studie combineert ze moleculaire voedingswetenschappen in het lab met verdieping in sociaal-culturele aspecten van voedselsystemen wereldwijd. Daarom neemt Maud graag een kijkje in de keuken van een organisatie die zich hard maakt voor een gezonder leven op een gezonde planeet.

Kennismaken? Stuur een mail naar maud@transitiecoalitievoedsel.nl
Nieuwe vacatures Eiwittransitie & Voedselomgeving

De Transitiecoalitie Voedsel is op zoek naar een brede versterking van het programma Eiwittransitie en Voedselomgeving. Met een recent verkregen subsidie gaan we een uitdagend traject tegemoet. Ben jij klaar om samen met ons de voedselwereld te transformeren? Kom dan ons team versterken. Wij zijn op zoek naar: 
  • Programmamanager Eiwittransitie & Voedselomgeving
  • Senior projectmanager Eiwittransitie & Voedselomgeving
  • Senior public affairs manager Eiwittransitie
 
 

 
 
Transitiecoalitie Voedsel (TcV) is een coalitie van Nederlandse koplopers in de wereld van landbouw, voedsel, natuur en gezondheid. Door krachten te bundelen werken we aan een toekomstigbestendig landbouw- en voedselsysteem. TcV wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van Stichting DOEN. 
LinkedIn
Twitter