Nieuwsbrief mei 2024
 
Beste First name / transitieversneller,
 
Mei is traditioneel de maand van nieuw leven. Ook bij de Transitiecoalitie Voedsel is er weer veel nieuws. 
 
We wensen je veel leesplezier met onze korte nieuwsupdate.
 
Hartelijke groeten, kernteam Transitiecoalitie Voedsel
 

100 jaar BD Landbouw 
 
Image item
 
Dit jaar is het precies 100 jaar geleden dat de biologisch dynamische landbouw van start ging in Nederland. Een mijlpaal om even bij stil te staan. Dat doet Willem Lageweg in een artikel waarin hij de schijnwerper richt op wat hij ‘standvastige pioniers’ noemt.
 
 

 
 
Duurzaam voedselsysteem vraagt om overheidssturing 

Vaak wordt gedacht dat de overheid niets doet, maar zowel eigen initiatief als overheidsbeleid zijn cruciaal voor verandering. Financiële prikkels drijven het huidige systeem naar schaalvergroting en intensivering, met schadelijke gevolgen. Duurzame initiatieven alleen kunnen dit niet veranderen. Het is tijd om de spelregels te herzien, zodat het systeem waarden als biodiversiteit en eerlijke inkomens bevordert. Dit vereist sturing van bovenaf. Lokale initiatieven tonen aan dat verandering mogelijk is binnen bestaande regels. 
VanWaarde helpt bij Belonen & Beprijzen

Voor het nieuwe programmaplan van Belonen & Beprijzen werkt TcV samen met VanWaarde: een adviesbureau gespecialiseerd in transitieopgaven en lid van de Transitiecoalitie Voedsel. Hun ervaring en expertise wordt voor de komende drie jaar voor dit programma ingezet. Daarbij is de transitietheorie het uitgangspunt. Van Waarde houdt zich onder andere bezig met duurzame visie- en strategieontwikkeling, het bouwen van consortia en het in beweging zetten van ketensamenwerkingen. 

Meer weten over VanWaarde?

De Queeste: zoektocht naar andere landbouwmodellen 
 
Image item
 
Onlangs verscheen de film De Queeste over de spannende zoektocht van drie pionierende boeren om met hun eigen bedrijf hun verlangen naar een duurzaam landbouw- en voedselmodel vorm te geven. TcV heeft zich als partner aan de producenten van deze documentaire verbonden met als doel het gesprek over de landbouw- en voedseltransitie een nieuwe impuls te geven. Wij werken de komende periode mee aan een aantal bijeenkomsten waar de film - die ruim een uur duurt – wordt vertoond. Na de film vindt onder leiding van TcV een gesprek plaats met een boer, een expert en het publiek over de transitie in de landbouw. De eerstvolgende vertoningen vinden plaats op:
 
 
Organisaties die interesse hebben in het vertonen van de film met nagesprek kunnen dat kenbaar maken via info@transitiecoalitievoedsel.nl.
 

 
Economische waarde van eiwittransitie op congres Plant FWD 2024 

Tijdens het tweedaagse congres PlantFWD presenteerde TcV het tweede deel van de value case over de eiwittransitie. In de vorm van The Protein Transition Map NL! werd de economische waarde van deze transitie gepresenteerd. 
 
TcV tekent brief TAPP-coalitie voor CO2 beprijzing in agri & food 

De Transtiecoalitie Voedsel heeft een brief van de TAPP-coalitie mede ondertekend. Het gaat om een pleidooi bij EU-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen om ook voor de agri&food sector het middel van beprijzing toe te passen om de doelen voor CO2 reductie te bereiken. 

Webinar Europese verkiezingen: wat zijn de kansen voor de landbouw en voedseltransitie? 
 
Image item
 
SAVE THE DATE | WOENSDAG 29 MEI 2024 | ONLINE 9.00 - 9.45 uur

Ontdek na een kort online webinar hoe Europa's partijen de landbouwtransitie zien en wat dit betekent voor het Nederlandse beleid na de verkiezingen. Onze partner EU-FPC, gevestigd in Brussel, deelt hun visie op de verkiezingen en de periode daarna, met een focus op duurzame transitie in landbouw en voedsel. In het Engels.
 
Wouter van Zandbrink, een ervaren landbouwkundige en politicus, zal zijn perspectief delen op de kansen voor Nederlandse agrarische ontwikkelingen na de Europese verkiezingen, en de rol van de Transitiecoalitie Voedsel.

Nieuwsgierig? Zet dan 29 mei om 9 uur in je agenda voor inspirerende inzichten en kennis.
 

 
Bijeenkomst over Handvest Gezonde Voedseltransitie 

Op 18 april kwamen gezondheidsorganisaties en -professionals bijeen voor een tweede bijeenkomst over de eiwittransitie en gezondheid. Na de eerste bijeenkomst vorig jaar is hard gewerkt aan het handvest ‘Gezondheidsorganisaties voor een Gezonde Voedseltransitie’. Betrokken gezondheidsorganisaties zien de noodzaak en urgentie van de transitie naar een gezonder eetpatroon, waarbij gezond en duurzaam hand in hand gaan. Op 18 april verkenden we mogelijke vervolgstappen, om deze beweging kracht te geven. Ben of ken jij een gezondheidspartij die aan kan sluiten bij de transitie naar een gezonder en duurzamer eetpatroon? Neem contact op met Natascha Kooiman of Rianne van Zandbrink. 
Terugblik ledendag 
“Dag van de Aarde” 

Welke omslagpunten zien we in de verschillende transities die noodzakelijk en/of gaande zijn als het gaat om ons voedsel?
Hoe zorgen we in de eiwittransitie voor meer focus op minder dierlijk eiwit? Kan het One Health principe ons helpen op weg naar een gezond en duurzaam leven? Hoe maken we gezond en vitaal eten voor iedereen mogelijk en betaalbaar? 
 
Deze en andere vragen bespraken de leden van de Transitiecoalitie Voedsel op maandag 22 april tijdens hun periodieke ledenbijeenkomst.
 

 
TcV heet welkom:
Nathalie Hans
Stagiair Duurzame Landbouw
 
In Afgelopen maand is Nathalie Hans begonnen als stagiair op het thema duurzame landbouw. Ze heeft een passie voor duurzaamheid en ervaring in het verkennen van biologische landbouw in wijngaarden. 
Voordat ze in september start met de master Environment and Resource Management aan de Vrije Universiteit in Amsterdam doet Nathalie een verkennend onderzoek naar gebiedscoöperaties en de rol die ze spelen in de landbouw- en voedseltransitie. Dit onderzoek is onderdeel van het programma 'gebied centraal', één van de focusonderwerpen in het landbouwprogramma van TcV.
 
Kennismaken? 
Stuur een mail naar nathalie@transitiecoalitievoedsel.nl
 

 
Transitiecoalitie Voedsel (TcV) is een coalitie van Nederlandse koplopers in de wereld van landbouw, voedsel, natuur en gezondheid. Door krachten te bundelen werken we aan een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem. TcV wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van Stichting DOEN. 
LinkedIn
Twitter