Nieuwsbrief juli 2024
 
Beste First name / transitieversneller,
 
Vlak voordat de zomer van 2024 van start gaat, versterkt de Transitiecoalitie Voedsel zich met drie nieuwe medewerkers. Zij gaan zich bezighouden met de eiwittransitie. En we verwelkomen een nieuw lid van onze coalitie.
 
Bij het nieuwe kabinet is het wachten op concrete plannen voor landbouw en voedsel. De Transitiecoalitie Voedsel heeft daar wel suggesties voor, zo lichten we in deze nieuwsbrief toe. Ondertussen verdient de gebiedsgerichte aanpak voortzetting, waarmee de boer weer aan het roer kan komen bij de productie van duurzaam voedsel, zo adviseert Willem Lageweg. En dat voedsel kan op tafel komen tijdens de gratis gezonde lunch voor medewerkers, die niet langer fiscaal wordt belast. Blijft over het afschaffen van foute subsidies die de biodiversiteit schaden. 
 
Kortom: veel leesplezier en een fijne zomer toegewenst!
 
Hartelijke groeten, kernteam Transitiecoalitie Voedsel
 

Input voor het nieuwe kabinet
Image item
 
Namens de Transitiecoalitie Voedsel heb ik de nieuwe bewindspersonen op het ministerie van Landbouw en Natuur gefeliciteerd met hun aanstelling in dit eervolle en verantwoordelijke ambt. Zij staan voor veel grote uitdagingen in een tijd dat er geen simpele oplossingen zijn. Daarvoor is het landbouw- en voedselsysteem te complex en te veel verknoopt met tal van andere grote maatschappelijke vraagstukken. Zoals bij elk nieuw kabinet is het afwachten wat het beleid wordt. Het hoofdlijnenakkoord geeft hiervan al wel een bepaald beeld. Een beeld waarin de korte termijn en losse maatregelen lijken te domineren boven samenhang en de lange termijn. Maar voordat wij over de nieuwe regering een echt oordeel kunnen vellen moeten wij eerst het regeerakkoord kennen. De planning is dat dit er aan het eind van de zomer is. Het integrale lange termijnbeleid dat we van het kabinet mogen verwachten zou wat ons betreft op drie nauw met elkaar verbonden pijlers moeten rusten: gezond eten, groen boeren en eerlijk rekenen. Eerder dit jaar stelden we hiervoor al een manifest op. Een geactualiseerde versie hiervan bieden we de nieuwe bewindspersonen graag aan als input voor de keuzes die zij moeten gaan maken. En vanuit dat referentiepunt zullen we de de plannen beoordelen zodra die er zijn.
 
Willem Lageweg     

 

 
Koppert Cress maakt weg vrij voor nieuwe lunchcultuur

Directeur Rob Baan van Koppert Cress heeft een belangrijke juridische strijd voor de gezonde werklunch gewonnen! Zijn onderneming had de ambitie om samen met Hutten Catering gratis gezonde lunches aan te bieden aan alle medewerkers. Baan vond echter de Werkkostenregeling van de fiscus op zijn weg. Een langdurig juridisch geschil met de Belastingdienst volgde. De uitspraak in deze zaak door de Hoge Raad op 24 mei 2024 is baanbrekend: de gezonde lunch wordt niet gezien als loon en er hoeft dus geen extra belasting over te worden betaald. Hiermee is een belangrijk wetgevingsobstakel voor een gezonde lunchomgeving voor werknemers verdwenen. Rob Baan verdient daarvoor een groot compliment. Hopelijk geeft dit ook andere werkgevers een zetje om het gezonde en duurzame voorbeeld te volgen. Transitiecoalitie Voedsel werkt mee aan het agenderen van een gezonde lunchcultuur. 
 
Bezoek de website
Stop subsidies die biodiversiteit schaden

Onlangs is het Nationaal Dashboard Biodiversiteit uitgebracht door een consortium van IUCN NL, Naturalis Biodiversity Center, SoortenNL en Sovon Vogelonderzoek Nederland. Daarin worden schadelijke subsidies expliciet benoemd als een van de belangrijke factoren met een negatieve impact op de biodiversiteit. Daarnaast is het afgelopen jaar een aantal studies uitgekomen over dit onderwerp, onder meer van RVO en WWF. Uit het rapport van RVO blijkt dat er jaarlijks voor meer dan 1 miljard euro wordt uitgegeven aan subsidies die mogelijk schadelijk zijn voor de biodiversiteit. Hoewel deze subsidies ook positieve effecten op andere thema’s kunnen hebben, staat dit haaks op de landbouw- en voedseltransitie en past het binnen internationale afspraken om de voor biodiversiteit schadelijke subsidies uit te faseren. De Transitiecoalitie Voedsel pleit voor een ombuiging van geldstromen naar subsidies die een toekomstbestendig, natuur-inclusief landbouwsysteem ondersteunen. Om hiertoe te komen zullen we onder andere krachten bundelen en een coalitie opbouwen met diverse organisaties. Ook genereren we aandacht voor bestaande onderzoeken en zetten we onze lobbycapaciteit effectief in om beslissers te houden aan de verplichtingen waar Nederland zich aan heeft gecommitteerd; ten slotte blijven we vervolgonderzoek agenderen.

Ekomenu is lid geworden van de Transitiecoalitie Voedsel. 
Initiatiefnemer Jacques Stroeken vertelt waarom.
 
Image item
 
Bij Ekomenu maken we gezond eten makkelijker door de consument te ondersteunen in het maken van gezonde en duurzame leefstijl- en voedselkeuzes. De impact van plantaardig eten, van minder bewerkte voeding, biologische productie en het personaliseren van voeding voor consumentengroepen is groot. Deze impact willen we zo concreet en transparant mogelijk maken voor de consument en de burger. Dit doen we met op leefstijl gebaseerde maaltijdboxen en met online leefstijlprogramma’s voor consumenten, medewerkers en patiënten. De digitale leefstijl app (Voel je lekker) faciliteert de voedings- en leefstijlinterventies.
 
De samenwerking met de Transitiecoalitie Voeding is belangrijk voor ons, vooral ook voor mijzelf. Het helpt ons om onszelf te positioneren in de systeemverandering die nodig is in Nederland. We kunnen niet het hele voedingssysteem en zorgsysteem in een keer op zijn kop zetten. Maar wel belangrijke stappen zetten in samenwerking met de Healthy Food Coalition van TcV. Want de doelen van TcV zijn zeer haalbaar en in bepaalde ketens nu al de praktijk. In de stimulering van voorlopers en het wegnemen van blokkades speelt  TcV voor ons een heel belangrijke rol.
 
 

 
TcV heet welkom:
 
Corinne Hinlopen - Programmamanager Eiwittransitie en Voedselomgeving 

Sinds 1 juni is Corinne Hinlopen bij TcV werkzaam als Programmamanager Eiwittransitie en Voedselomgeving. Corinne is afgestudeerd in Wageningen en heeft daarna geruime tijd in het buitenland gewoond en gewerkt. Na terugkeer in Nederland heeft zij werkervaring opgedaan als project- en programmamanager binnen de Nederlandse openbare gezondheidszorg, onder andere bij het Voedingscentrum, de Hartstichting en KWF Kankerbestrijding. Rode draad in haar loopbaan is de combinatie van individu- of groepsgerichte interventies met systemische interventies in de woon-, werk- en leefomgeving van de mens, inclusief de lobby voor wet- en regelgeving die zulke interventies ondersteunen en versnellen. 
Kennismaken?
Marjolijn Heslinga - Projectmanager 
Eiwittransitie en Voedselomgeving 

Na een periode in het bedrijfsleven is Marjolijn sinds 2024 actief als zelfstandige in het agrifood-domein. Voorheen leidde ze projecten in Europa en Azië, waarna ze in 2023 terugkeerde naar Nederland. 
 
Tijdens haar opleiding Sustainable Development Management, die ze afgelopen februari afrondde, deed ze onderzoek naar de adoptie van agroforestry door Nederlandse boeren. Dit onderzoek versterkte haar passie voor het verduurzamen van het voedselsysteem. Sinds mei kan ze deze passie uitdragen bij Transitiecoalitie Voedsel. 
 
Binnen het programma Eiwittransitie en Voedselomgeving houdt ze zich onder andere bezig met de Actieagenda voor het bedrijfsleven.
 
Kennismaken?
 
 
Maud Vegelin - 
Projectmanager 
Eiwittransitie en Voedselomgeving

Na een afstudeerstage bij TcV blijft Maud onderdeel van het team Eiwittransitie & Voedselomgeving. Ze heeft jarenlang op de Wageningse campus onderzoek gedaan naar gezonde, rechtvaardige en duurzame voedselsystemen. Vol enthousiasme en met een MSc Voeding en Gezondheid op zak kan ze die kennis en haar ervaring met  een stage bij TcV nu inzetten om in de praktijk toe te werken naar een toekomstbestendig voedselsysteem. Ze zal zich als projectmanager bezighouden met het agenderen van een gezonde eiwittransitie. 
Kennismaken?
Jeanett Visser - Projectondersteuning Eiwittransitie en Voedselomgeving 

Half maart is Jeanett Visser begonnen in team Eiwittransitie, met focus op de campagne rond het Handvest Gezonde en Duurzame Voedseltransitie.
 
Jeanett heeft een passie voor dierenrechten en een leefbare aarde en wil graag meewerken aan een systeemverandering in Nederland.
 
Jeanetts achtergrond ligt in identity, branding en communicatie, met als specialiteit vanuit bewustzijn mensen bewegen naar een nieuwe realiteit.
 
Kennismaken?
 

 
Transitiecoalitie Voedsel (TcV) is een coalitie van Nederlandse koplopers in de wereld van landbouw, voedsel, natuur en gezondheid. Door krachten te bundelen werken we aan een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem. TcV wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van Stichting DOEN. 
LinkedIn
Twitter
Waterweg 64
De Bilt, Utrecht 3731 HM, Netherlands